Dom Pomocy Społecznej OPOKA w Gliwicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Dom Pomocy Społecznej OPOKA

Witamy na stronie DPS OPOKA w Gliwicach

Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” jest placówką przeznaczoną dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych. Obiekt mieści się przy ulicy Pszczyńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy przelotowej Gliwice - Mikołów. Otaczamy naszą opieką osoby starsze i przewlekle chore, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoim środowisku.

 


 

MISJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „OPOKA”

 

Stworzyć taki dom,

który daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa,

stwarza atmosferę wzajemnego zaufania,

daje poczucie autentycznej troski o ich sprawy.

Stworzyć taki zespół pracowników,

który będzie w sposób profesjonalny wykonywać swoje zadania,

a jego członkowie będą dumni z tego,

że pracują w tym właśnie miejscu.

 

Podstawowym zadaniem Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych, w atmosferze serdeczności i troski, z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego.

Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania intymności i własnego stylu życia, nie naruszając praw innych mieszkańców.

Zapewnienie całodobowej opieki nad mieszkańcami jest realizowane w oparciu o wyznaczone cele:

  • cel profilaktyczny, czyli ograniczenie sytuacji wymagających udzielenia wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawisku instytucjonalizacji, utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej mieszkańców i stałą współpracę z pomocą środowiskową;

  • cel socjalny, czyli udzielenie pomocy na odpowiednim poziomie, jeśli zachodzi taka potrzeba poprzez zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych, przystosowanie do życia w instytucji, indywidualne wspieranie i nauka akceptacji własnych ograniczeń;

  • cel aktywizujący, czyli dążenie do uniezależnienia mieszkańców poprzez aktywizowanie, usamodzielnianie, pracę terapeutyczną i współdecydowanie;

  • cel integracyjny, czyli ograniczenie marginalizacji mieszkańców domu poprzez podtrzymywanie kontaktów z rodziną, kształtowanie kontaktów z najbliższym środowiskiem oraz integracje pomocy instytucjonalnej i środowiskowej.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość