HISTORIA DOMU

 

Zanim zbudowano Dom Starców przy ul. Pszczyńskiej istniały dwa bardzo stare budynki, jeden miejski pod numerem 89 oraz drugi naprzeciwko pod numerem 102 wynajęty przez miasto. Pierwszy dom istniał już w II połowie XIX wieku, gdy wzrosło zapotrzebowanie na tego typu placówki w 1903 r. wynajęto dom naprzeciwko. Mieszkańcami w obu domach opiekowały się siostry Boromeuszki. W 1909 oddano do dyspozycji mieszkańców kolejny budynek przy ul. Pszczyńskiej. 1 lipca 1935 roku rozpoczęto prace przy budowie nowo zaprojektowanego oraz funkcjonalnego obiektu, który został oddany do użytku 20 stycznia 1936 roku. Przygotowano w nim 40 miejsc a zbudowano tak, aby w razie potrzeby można go było rozbudować. Istniały w nim trzy kondygnacje, na parterze oprócz pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych dla sióstr, istniała świetlica. Na I piętrze znajdowały się 5-6 osobowe pokoje oraz łazienki i ubikacje a na poddaszu urządzono małą szwalnie. Budynek po gruntownym remoncie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Przed wojną placówka nosiła nazwę Dom Starców. W późniejszym okresie zmieniała nazwę kilkakrotnie była m.in. Zakładem Specjalnym dla osób ze schorzeniami układu nerwowego, Zakładem Specjalnym dla przewlekle chorych ze schorzeniami nowotworowymi. Później placówka otrzymała nazwę Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

W 1991 roku na podstawie Zarządzenia Wojewody Katowickiego kolejny raz zmieniono nazwę na „Dom Pomocy Społecznej w Gliwicach”. W roku 1996 rozpoczęto modernizację i rozbudowę domu. W wyniku reformy administracyjnej kraju, a zgodnie ze statutem nadanym w 1999 roku placówka nosi nazwę: Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” w Gliwicach. Jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego miasta na prawach powiatu nieposiadającą osobowości prawnej. Zapewnia opiekę 57 osobom przewlekle somatycznie chorym, ze zróżnicowanym stanem zdrowia i stopniem niepełnosprawności.