W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji Domu Pomocy Społecznej „OPOKA” w Gliwicach


Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.05.2024 r. do godz. 11.00

Pełna treść zapytania poniżej, w formacie PDF:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2: Oferta

4. Załącznik nr 3: Formularz cenowy

5. Załącznik nr 4: Oświadczenie

6. Załącznik nr 5: Umowa

W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji
Domu Pomocy Społecznej „OPOKA” w Gliwicach. 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 18.05.2022 r. do godz. 11.00. Miejsce składania: Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 100, pokój nr 4
(I piętro); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Załączniki

 1. ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf
 2. Zalacznik_nr_1_Szczegolowy_opis_zamowienia.pdf
 3. Zalacznik_nr_2_Oferta.pdf
 4. Zalacznik_nr_3_Formularz_cenowy.pdf
 5. Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie.pdf
 6. Zalacznik_nr_5_Umowa.pdf
 7. Zalacznik_nr_5_Umowa2.pdf (poprawiony wzór)

Odpowiedzi na zapytania 

 1. ODPOWIEDZI_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO.pdf

Otwarcie ofert

 1. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2022 nr 2022/BZP 00011069/01/P

Pobierz

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego zwracamy się z prośbą o przedłożenie oferty
cenowej na Dostawę Pieczywa dla DPS „OPOKA”.

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. załącznik 1
 3. załącznik 2
 4. załącznik 3

 

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na:

Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej OPOKA

Załącznik:

Informacja o wynikach postępowania