ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego zwracamy się z prośbą o przedłożenie oferty
cenowej na Dostawę Pieczywa dla DPS „OPOKA”.

Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik 1
  3. załącznik 2
  4. załącznik 3