W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji
Domu Pomocy Społecznej „OPOKA” w Gliwicach. 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 18.05.2022 r. do godz. 11.00. Miejsce składania: Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 100, pokój nr 4
(I piętro); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Załączniki

  1. ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf
  2. Zalacznik_nr_1_Szczegolowy_opis_zamowienia.pdf
  3. Zalacznik_nr_2_Oferta.pdf
  4. Zalacznik_nr_3_Formularz_cenowy.pdf
  5. Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie.pdf
  6. Zalacznik_nr_5_Umowa.pdf
  7. Zalacznik_nr_5_Umowa2.pdf (poprawiony wzór)

Odpowiedzi na zapytania 

  1. ODPOWIEDZI_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO.pdf

Otwarcie ofert

  1. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf