W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji Domu Pomocy Społecznej „OPOKA” w Gliwicach


Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.05.2024 r. do godz. 11.00

Pełna treść zapytania poniżej, w formacie PDF:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2: Oferta

4. Załącznik nr 3: Formularz cenowy

5. Załącznik nr 4: Oświadczenie

6. Załącznik nr 5: Umowa