Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” jest placówką przeznaczoną dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych. Obiekt mieści się przy ulicy Pszczyńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy przelotowej Gliwice - Mikołów. Otaczamy naszą opieką osoby starsze i przewlekle chore, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoim środowisku.