Sprawa nr:DPSP.271.20.2021

Gliwice, dnia 13.12.2021r..

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „OPOKA” w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 100

zawiadamia, iż w zapytaniu ofertowym pod nazwą

Dostawa Pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „OPOKA” :

Wybrano ofertę Firmy:

  1. „SPOŁEM” PSS 44-100 Gliwice, ul. N. Barlickiego 4

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

Dyrektor DPS „OPOKA”

Jolanta Pszczółka